Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Σε 6 βήματα η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού

ΤσιγάραDreamstime
Αναρτήθηκε για διαβούλευση στην Ανοιχτή Διακυβέρνηση το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου καπνού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, το νομοσχέδιο «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου» έρχεται να καλύψει τα μεγάλα υφιστάμενα κενά στην εποπτεία και τον έλεγχο όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας του καπνού.
Οι έξι βασικές που εισάγονται με το νομοσχέδιο είναι οι εξής:
1. Η καθιέρωση συστήματος αδειοδότησης σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των καπνικών προϊόντων (άρθρο 1).
Η ρύθμιση προβλέπει έκδοση αδειών από όλους τους εμπλεκόμενους στη διακίνηση και παρασκευή των καπνικών, έχοντας σαν στόχο να καθίσταται ευκολότερος και αποτελεσματικότερος ο έλεγχος διακίνησης του καπνού και του εξοπλισμού παραγωγής των σχετικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα λαθρεμπορίου και, συνακόλουθα, να διασφαλιστούν και να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα.
2. Η δημιουργία μητρώου εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών (άρθρο 2).
Στο μητρώο θα καταχωρούνται όλες οι ανωτέρω άδειες, από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Όλοι οι διακινητές καπνικών προϊόντων θα λαμβάνουν μοναδικό κωδικό αριθμό, που θα αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα μεταφοράς και θα τους ταυτοποιεί.
3. Η πρόβλεψη υποχρέωσης εφαρμογής μέτρων επιμέλειας από τις καπνοβιομηχανίες (σύστημα «know your client») (άρθρο 3).
Όλες οι καπνοβιομηχανίες υποχρεώνονται να εξακριβώνουν τα στοιχεία των πελατών και προμηθευτών τους, να τηρούν και να γνωστοποιούν σχετικά αρχεία. Η ρύθμιση αυτή χαρακτηρίζεται «κομβικής σημασίας», διότι καθιστά τις καπνοβιομηχανίες συνυπεύθυνες για τη νόμιμη διακίνηση των προϊόντων καπνού.
4. Η απαγόρευση διασυνοριακών πωλήσεων καπνού με τη χρήση νέων τεχνολογιών(άρθρο 4).
Στο πλαίσιο σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, θεσμοθετείται η απαγόρευση της πώλησης καπνικών προϊόντων εξ αποστάσεως, λόγω μη δυνατότητας διασφάλισης της τήρησης της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.
5. Η πρόβλεψη συστημάτων ιχνηλασιμότητας και επιπλέον χαρακτηριστικού ασφαλείας για όλα τα προϊόντα καπνού (άρθρο 5).
Στο πλαίσιο σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, για πρώτη φορά θεσμοθετείται στη χώρα η υποχρέωση υιοθέτησης συστημάτων νέων τεχνολογιών, προκειμένου, με τη χρήση των συστημάτων αυτών, να είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος της κίνησης των καπνικών προϊόντων, από τον παραγωγό ή εισαγωγέα έως το κατάστημα λιανικής πώλησης.
6. Η σύσταση Διυπουργικού Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, στα πρότυπα άλλων χωρών (άρθρο 6).
Στόχος του Κέντρου θα είναι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας και του συντονισμού του αγώνα ενάντια στο λαθρεμπόριο, μεταξύ όλων των διωκτικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την καταπολέμηση λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Τελωνειακή Υπηρεσία, Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, ΣΔΟΕ, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΓΓΔΕ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου).
• Μετά την την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το νομοσχέδιο θα προωθηθεί στη Βουλή για συζήτηση και τελική έγκριση.
Πηγή  www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου