Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Βόμβες Σπίρτζη για την Digea

Χρήστος Σπίρτζης O υπουργός μιλώντας χθες στον «105,5 Στο Κόκκινο» έθεσε ευθέως το θέμα τόσο του δικαστικού όσο και του πολιτικού ελέγχου για τις παρανομίες γύρω απ’ το ποιοι και πώς έστησαν την εταιρεία-μονοπώλιο παροχής ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος | EUROKINISSI

Στην αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση όσον αφορά την επιχειρούμενη εξυγίανση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.
Χθες ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» απάντησε στις βαριές κατηγορίες που δέχεται η κυβέρνηση από τους καναλάρχες και τη δεξιά αντιπολίτευση και έθεσε ευθέως θέμα πολιτικού και δικαστικού ελέγχου του σκανδάλου με τον διαγωνισμό της Digea.
Digea
Ο κ. Σπίρτζης έθεσε συγκεκριμένα σημεία που γεννούν πολιτικά και νομικά ζητήματα για τον τρόπο που οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. μεθόδευσαν τη διαδικασία της παραχώρησης του μονοπωλιακού δικαιώματος παροχής του ψηφιακού σήματος στην Ελλάδα στην Digea, η οποία ανήκει στους ίδιους τους βαρόνους των ΜΜΕ, σε φτηνή τιμή.
Στοιχεία φωτιά
Χαρακτηριστικά ανέφερε ορισμένα στοιχεία, που θα ανάψουν φωτιές στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, και τα συνέκρινε με τον διαγωνισμό που πραγματοποιείται σήμερα για τις τηλεοπτικές άδειες.
Αναφέρθηκε στα εξής:
■ Στην προκήρυξη για τις τηλεοπτικές άδειες απαιτείται η εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και ζητούνται πρακτικά γενικών συνελεύσεων και του Δ.Σ. Για την Digea μπορούσε να συμμετάσχει ακόμη και μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει κάνει καν έναρξη εργασιών.
■ Στην προκήρυξη για τις τηλεοπτικές άδειες ζητείται ανάλυση της μετοχικής σύνθεσης του υποψήφιου εταιρικού σχήματος και των στοιχείων των μετόχων του (φυσικών και νομικών προσώπων), των δανειστών, των οργάνων της διοίκησης κ.λπ. και για τις εξωχώριες υποψήφιες εταιρείες απαιτείται ποινικό μητρώο των επικεφαλής και δήλωση των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα πραγματικά στοιχεία τους.
Ζητείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκείται από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από παρένθετο πρόσωπο άλλη δραστηριότητα, η οποία συνιστά σύγκρουση συμφερόντων και πού αλλού έχει το ίδιο πρόσωπο άλλες οποιεσδήποτε επιχειρήσεις.
Στην προκήρυξη για το ψηφιακό σήμα της Digea δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις.
■ Στην προκήρυξη για τις τηλεοπτικές άδειες το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του υποψηφίου πρέπει κατ’ ελάχιστον να ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατ. ευρώ και το τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων του να μην υπολείπεται αυτού του ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Στην προκήρυξη για την Digea δεν προβλέφθηκε, αλλά αντίθετα δόθηκε η δυνατότητα (της αναπόσβεστης αξίας παγίων) για να μπορέσουν να συμμετάσχουν υποψήφιοι που δεν διέθεταν το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο.
■ Στην τωρινή αδειοδότηση ζητούνται από τα φυσικά πρόσωπα, μετόχους του υποψήφιου εταιρικού σχήματος δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικά των τελευταίων 10 ετών.
Ζητείται και χαρτί για πτωχεύσεις, υπαγωγές στο άρθρο 99 κ.λπ. Αντίστοιχα απαιτούνται και για τα νομικά πρόσωπα μετόχους του υποψήφιου εταιρικού σχήματος ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή οικονομικές καταστάσεις των 2 τελευταίων ετών, φορολογικές δηλώσεις των 10 τελευταίων ετών, αναλύσεις των περιουσιακών στοιχείων, δανείων, πιστωτών. Στον διαγωνισμό της Digea δεν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις.
■ Στον διαγωνισμό της ερχόμενης Τρίτης προΐσταται η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την προεπιλογή των υποψηφίων και τη διενέργεια της δημοπρασίας. Η Επιτροπή απαρτίζεται από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και καθηγητές ΑΕΙ με εξειδικευμένη εμπειρία. Εχει συγκροτηθεί και Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων.
Οταν παραχωρήθηκε η Digea στους καναλάρχες δεν προβλεπόταν συγκρότηση αντίστοιχων Επιτροπών -Διενέργειας του Διαγωνισμού και Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. Επίσης δεν περιγράφεται στο τεύχος της διακήρυξης με ακρίβεια και σαφήνεια ο τρόπος παροχής έννομης προστασίας που έχει στη διάθεσή του ο υποψήφιος προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του (προδικαστικές προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα κ.λπ.).
■ Τώρα προβλέπεται ότι, πριν από την ανακοίνωση του οριστικού υπερθεματιστή, για κάθε δημοπρατούμενη άδεια θα διενεργείται εντός 5 ημερών έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν οι προσωρινοί υπερθεματιστές για την απόκτηση των αδειών.
Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί από αυτούς με την αίτηση συμμετοχής τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο και με την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών.
Στην περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, ο εν λόγω προσωρινός υπερθεματιστής δεν ανακοινώνεται ως οριστικός και τη θέση του παίρνει ο επόμενος πλειοδότης, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης των επιλαχόντων. Αντίθετα, στην προκήρυξη για το ψηφιακό σήμα, που είχε προγραμματιστεί να τρέξει μόνη, χωρίς την ΕΡΤ λ.χ., που είχε στο μεταξύ κλείσει από την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, δεν προβλέφθηκε ανάλογος έλεγχος.
Ο κ. Σπίρτζης τοποθετήθηκε και στο ζήτημα του ασυμβιβάστου των καναλαρχών που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με το Δημόσιο, το οποίο έχει ανεβάσει κυρίως η πλευρά των μέσων συμφερόντων Γιάννη Αλαφούζου.
Είπε ότι η κυβέρνηση τάσσεται ασφαλώς υπέρ της θέσης αρχής που περιέχεται στη συνταγματική πρόβλεψη (14 παρ. 9) γι’ αυτό και άλλα ασυμβίβαστα, υπενθύμισε όμως ότι στην προηγούμενη προσπάθεια νομοθετικής εφαρμογής των σχετικών ασυμβιβάστων με τον «βασικό μέτοχο» επί Κώστα Καραμανλή υπήρξε απαγόρευση και απειλή οικονομικών αντιποίνων από την Ε.Ε.
Συνεπώς, είπε ο υπουργός, δεν θα ήταν δυνατός ο αποκλεισμός επιχειρηματικών συμφερόντων που έχουν εργολαβικές σχέσεις με το Δημόσιο, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ακύρωση του διαγωνισμού στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο πρότυπο του «βασικού μετόχου».
Πηγή www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου