Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης

ΟΑΕΔEUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Η καταστροφή ενός σημαντικού τμήματος του παραγωγικού ιστού της χώρας εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων των δύο πρώτων μνημονίων από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ., οι οποίες τα υπέγραψαν υποκύπτοντας στις απαιτήσεις των δανειστών, προκάλεσε την πρωτοφανή μείωση της απασχόλησης και εκτόξευση στα ύψη της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας την τετραετία 2010-2013.
Παρότι το έτος 2014 συνεχίστηκε η εφαρμογή του δεύτερου Μνημονίου από τη συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ, η ανεργία άρχισε να μειώνεται με βραδείς ρυθμούς και η απασχόληση να αυξάνεται με βραδύτερους.
Το έτος αυτό και οι ρυθμοί αυτοί συνεχίστηκαν με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ., η οποία τους επτά πρώτους μήνες του 2015 συνέχισε την εφαρμογή του δεύτερου Μνημονίου και με τη σειρά της υπέκυψε στις απαιτήσεις των δανειστών και υπέγραψε και άρχισε να εφαρμόζει το τρίτο Μνημόνιο το 2015 και το 2016.
Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της τριμηνιαίας έρευνας αγοράς εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (για το τρίτο τρίμηνο του 2016 δημοσιεύτηκαν στις 15.12.16) υπολογίσαμε την απασχόληση, την ανεργία και το ποσοστό ανεργίας το 2009, 2013 και 2016, με βάση τον μέσο όρο των τριών πρώτων τριμήνων των ετών αυτών, για να διαπιστώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν στους ρυθμούς από τη μια μεριά μείωσης της απασχόλησης και αύξησης της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας την τετραετία 2010-2013 και από την άλλη τους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας την τριετία 2014-2016.
Τους ρυθμούς αυτούς θα τους χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για να εκτιμήσουμε πόσα έτη θα απαιτηθούν για να επανέλθουν η απασχόληση, η ανεργία και το ποσοστό ανεργίας στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν το 2009, δηλαδή πριν από την εφαρμογή των μέτρων των Μνημονίων.
Τα στοιχεία της απασχόλησης, της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας των ετών 2009, 2013 και 2016 με βάση τον μέσο όρο των τριών πρώτων τριμήνων των ετών αυτών δίνονται στο πρώτο μέρος του Πίνακα.
Στο δεύτερο μέρος δίνονται οι διαφορές του έτους 2013 σε σχέση με το 2009 (δηλαδή της τετραετίας 2010-2013) και του 2016 σε σχέση με το 2013 (δηλαδή της τριετίας 2014-2016). Στο τρίτο μέρος του Πίνακα δίνονται οι ετήσιες διαφορές τους (δηλαδή οι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης ή μείωσης) των στοιχείων αυτών.
Από το τρίτο μέρος του Πίνακα φαίνεται ότι κατά μέσο όρο τον χρόνο:
  • Την τετραετία 2010-2103 η απασχόληση μειώθηκε κατά 262.000, η ανεργία αυξήθηκε κατά 214.500 και το ποσοστό ανεργίας κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες.
  • Την τριετία 2014-2016 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 52.667, η ανεργία μειώθηκε κατά 65.000 και το ποσοστό ανεργίας κατά 1,3 εκατοστιαία μονάδα
Από τη σύγκριση των στοιχείων του τρίτου μέρους του Πίνακα φαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης την τριετία 2014-2016 είναι κατά 5 φορές μικρότερος από τον ρυθμό μείωσής της την τετραετία 2010-2013 και, αντίστοιχα, ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας κατά 3,3 φορές και του ποσοστού ανεργίας κατά 3,5 φορές μικρότερος από την αύξησή τους.
Οι διαφορές αυτές σημαίνουν ότι με τους ρυθμούς της τριετίας 2014-2016 για την επάνοδο της απασχόλησης στο επίπεδο του 2009 θα απαιτηθούν 17 έτη, της ανεργίας 10 και του ποσοστού ανεργίας 11.
Τα έτη θα είναι λιγότερα αν οι ρυθμοί αύξησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας αυξηθούν. Το πόσο θα αυξηθούν θα εξαρτηθεί από τη μια μεριά από τον ρυθμό ανάπτυξης που θα επιτευχθεί τα επόμενα έτη και από την άλλη αν η ανάπτυξη αυτή θα δημιουργεί πολλές νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης.
Το άρθρο αυτό αφορά τις μεταβολές του συνόλου της απασχόλησης, της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας. Το εργατικό, όμως, δυναμικό αποτελείται από Ελληνες και αλλοδαπούς και υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις μεταβολές της απασχόλησης, της ανεργίας και του ποσοστού ανεργίας τους. Επιπλέον υπάρχουν διαφορές στη μορφή της απασχόλησης (πλήρους ή μερικής) και στη διάρκεια της ανεργίας (κάτω ή άνω των 12 μηνών). Τις διαφορές αυτές θα τις εξετάσουμε σε επόμενο άρθρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαφορές ανάμεσα στις μεταβολές απασχόλησης και ανεργίας οφείλονται στη μείωση του εργατικού δυναμικού (δηλαδή του αθροίσματος απασχόλησης και ανεργίας) εξαιτίας αφενός της μείωσης του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και αφετέρου της αύξησης εκείνων που λόγω γήρανσης ή άλλων λόγων παύουν να είναι οικονομικά ενεργοί.
* τέως: αντιπροέδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ
Πηγή www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου