Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Η Συμφωνία που απέρριψε ο Τραμπ: Τι ακριβώς προβλέπει για την κλιματική αλλαγή


Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις από τους παγκόσμιες ηγέτες, οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν ξεκάθαρη την απογοήτευσή τους και την αντίρρησή τους με την εν λόγω απόφαση του αμερικανού προέδρου.
Τα κύρια στοιχεία της Συμφωνίας των Παρισίων
Η συμφωνία αποτελεί ένα σχέδιο δράσης για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» από τους 2°C. Καλύπτει την περίοδο από το 2020 και μετά.
• Μακροπρόθεσμος στόχος: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορίσουν στον 1,5°C
• Συνεισφορές: πριν και κατά τη διάσκεψη των Παρισίων, οι χώρες υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα με στόχο τη μείωση των εκπομπών τους.
• Φιλοδοξία: οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να γνωστοποιούν ανά 5ετία τις συνεισφορές τους με σκοπό τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων.
 Διαφάνεια: δέχθηκαν επίσης να γνωστοποιούν μεταξύ τους και στο κοινό την πρόοδό τους προς την επίτευξη των στόχων τους, με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας και εποπτείας.
• Αλληλεγγύη: η Ε.Ε. και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν να παρέχουν χρηματοδότηση για το κλίμα, προκειμένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο να μειώσουν τις εκπομπές όσο και να θωρακιστούν έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τέσσερις στόχους στο πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030:
• Να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990 – στόχος δεσμευτικός σε επίπεδο Ένωσης.
• Να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον το 27% της ενέργειας που θα καταναλώνεται το 2030.
• Να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 27 % σε σύγκριση με τις προβολές.
• Να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας με την επίτευξη ενός ελάχιστου στόχου 10% έως το 2020 όσον αφορά τις υφιστάμενες διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον για τις ενεργειακές νησίδες – ιδίως τα κράτη της Βαλτικής και την Ιβηρική Χερσόνησο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου