Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

Λιγότερη «χαρτούρα» για ίδρυση επιχειρήσεων

Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησηςΑπλοποιείται το καθεστώς αδειοδότησης των βιομηχανιών τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογράφοι κ.λπ.) και των τουριστικών καταλυμάτων

Αδειες-εξπρές για την ευκολότερη και ταχύτερη έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα υπόσχεται η κυβέρνηση, κάνοντας ένα μεγάλο βήμα μπροστά για να απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αποκόψει τον ομφάλιο λώρο της διαπλοκής και της διαφθοράς των ιδιωτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Με το ιδιαίτερα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο που έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας και θα ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο, απλοποιείται σημαντικά το καθεστώς αδειοδότησης των βιομηχανιών τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογράφοι κ.λπ.) καθώς και των τουριστικών καταλυμάτων.
Τους επόμενους μήνες και με ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 2018, στο νέο καθεστώς αδειοδότησης θα ενταχθεί σταδιακά κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, από τις πιο ακίνδυνες μέχρι τη βαριά βιομηχανία, η αδειοδότηση των οποίων θα γίνεται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας.
Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση δεν αγγίζει καθόλου το θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση καθώς και τη νομοθεσία για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους των τροφίμων, του τουρισμού και των καταστημάτων, αντιπροσωπεύουν σήμερα πάνω από το 30% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορούν πλέον να ξεκινούν τη δραστηριότητά τους με μόνη υποχρέωση να αποστέλλουν ένα χαρτί γνωστοποίησης στις αρμόδιες Αρχές.
Για τις επιχειρήσεις, ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων που δραστηριοποιούνται σε τομείς ευαίσθητους για την Υγεία και το δημόσιο συμφέρον (π.χ. γαλακτοβιομηχανίες, επεξεργασία κρέατος κ.λπ.), θα εξακολουθήσει να ισχύει η εκ των προτέρων έγκριση αδειών και πιστοποιητικών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα απλοποιείται αισθητά.
Για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όμως, καταργούνται μεταξύ άλλων η υποχρέωση έκδοσης δεκάδων επιμέρους αδειών ή βεβαιώσεων και η προσκόμιση δικαιολογητικών προς έγκριση στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ο έλεγχος της «χαρτούρας» (που παραμένει) θα γίνεται πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις εκ των υστέρων και αφού έχει ξεκινήσει να λειτουργεί η επιχείρηση.
Με τη διαδικασία της γνωστοποίησης οι επιχειρηματίες θα ενημερώνουν τη δημόσια διοίκηση για την έναρξη της λειτουργίας τους, διαβεβαιώνοντας ότι όπου χρειάζεται έχουν συγκεντρώσει και τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις επιμέρους άδειες.
Η γνωστοποίηση αντικαθιστά την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και η οποία συνεπάγεται ποινικές ευθύνες για όποιον επιχειρηματία δηλώσει ψευδή στοιχεία.
Ακόμη και τα πρόστιμα γίνονται πιο «φιλικά» για τις επιχειρήσεις που παραβαίνουν τον νόμο (από 100 ευρώ έως 20.000 ευρώ) καθώς, όπως επισημαίνεται στο νομοσχέδιο, «βασική αρχή για τους ελέγχους είναι αυτή της επιείκειας και η επιβολή κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο».
► Υγειονομικού ενδιαφέροντος:
Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ) γενικώς το σύστημα αδειοδότησης αλλάζει εκ νέου ώστε να διευκολυνθεί τόσο η διαδικασία προέγκρισης όσο και έκδοσης άδειας λειτουργίας.
Η προέγκριση αντικαθίσταται με μια βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης που πρέπει να εκδοθεί εντός 10 ημερών και η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
Στη συνέχεια ο επιχειρηματίας θα μπορεί να κάνει εντός 5 μηνών γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται με την υποχρέωση να τηρούνται στον φάκελο της επιχείρησης ώστε να είναι διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Για καταστήματα λ.χ. που παίζουν μουσική, καταργείται η υποχρέωση χορήγησης άδειας από τον δήμο, ενώ για έκδοση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου δεν θα απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Θέατρα και κινηματογράφοι επίσης θα ξεκινούν δραστηριότητα με απλή γνωστοποίηση.
Ειδικά για την πυροπροστασία στο νομοσχέδιο προβλέπεται διάταξη που εντάσσει τα κέντρα διασκέδασης άνω των 200 και τους κινηματογράφους στο πεδίο εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης με την οποία καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στους χώρους συνάθροισης κοινού.
► Μεταποίηση τροφίμων & ποτών:
Προβλέπεται κατάργηση των περισσότερων αδειών λειτουργίας και αντικατάσταση από τη «γνωστοποίηση».
Παράλληλα απλοποιείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών με την κατάργηση της «βεβαίωσης καταλληλότητας» ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.
Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται εκ των υστέρων βάσει αξιολόγησης κινδύνου.
Η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται.
► Τουρισμός:
Στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ενώ σημαντική είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη του.
Μετά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα οι επιχειρήσεις και να προγραμματίζονται οι έλεγχοι, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αντικατασταθεί με τη διαδικασία γνωστοποίησης.

Σκοντάφτει σε υπουργικές αποφάσεις η εφαρμογή

Οι προθέσεις της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας είναι καλές, αλλά η πρακτική εφαρμογή δύσκολη.
Στο νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται για μια ακόμη φορά η έκδοση δεκάδων υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων που θα εξειδικεύουν τους όρους αδειοδότησης ανά κλάδο ή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δεν επισυνάπτεται καν το παράρτημα με τους κωδικούς ανά επιχειρηματική δραστηριότητα που θα εμπίπτουν στη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης ή της εκ των προτέρων αδειοδότησης, κάτι που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε ποιες επιχειρήσεις θα είναι υπόχρεες.
Πολλά σημαντικά θέματα, όπως οι υποχρεώσεις πυροπροστασίας κ.ά. θα αντιμετωπιστούν με επιμέρους αποφάσεις, ενώ εντός δύο ετών προβλέπεται ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορούν να ιδρύονται επιχειρήσεις.
Η δευτερογενής νομοθεσία είναι ο αδύναμος κρίκος για την εφαρμογή κάθε θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα, και το καθεστώς αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα καθώς η μεταρρύθμιση ξεκίνησε ουσιαστικά το 2012, συνεχίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας το 2014 και σήμερα που παίρνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει τις δικές της διορθώσεις, το θεσμικό πλαίσιο παραμένει σε μεγάλο βαθμό ένα ανοιχτό «κέλυφος» που απαιτεί μεγάλο αριθμό επιμέρους παρεμβάσεων για να εφαρμοστεί.
Ισως ο πιο αδύναμος κρίκος για να λειτουργήσει σωστά το νέο σύστημα αδειοδότησης είναι η έλλειψη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων.
Πρόκειται για την «καρδιά» της όλης μεταρρύθμισης αφού από αυτό θα περνούν τα πάντα (αιτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, δημοσιεύσεις κ.λπ.) ενώ θα είναι διασυνδεδεμένο τόσο με το υπουργείο Οικονομικών όσο και με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το σύστημα, όμως, δεν προβλέπεται να φτιαχτεί και να τεθεί σε λειτουργία πριν από το 2019.
Μέχρι να ενεργοποιηθεί, οι επιχειρηματίες θα γνωστοποιούν τα στοιχεία τους ταχυδρομικά ή θα εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ και τους δήμους.
Πηγή www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου