Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017


«Οι υπόχρεοι εγκατάστασης τερματικής μηχανής POS και αποδοχής ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτες, βάσει του ΦΕΚ 1445, Β’, 27-04-2017 (ΥΑ: Αριθμ. 45231 Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, Α΄ 240), πρέπει να προχωρήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές έως την 27η Ιουλίου 2017».
Γι΄ αυτό, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, ενημερώνει με σχετικό έγγραφό της.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση των προμηθευτών τερματικών μηχανών (δηλαδή των τραπεζικών ιδρυμάτων ή άλλων προμηθευτών) να χορηγήσουν αντίστοιχο μέσο συναλλαγής σε κάποια επιχείρηση, παρακαλείται η επιχείρηση να ζητήσει εγγράφως τους λόγους απόρριψης, να επανυποβάλλει αίτημα εγκατάστασης τερματικού μηχανήματος, καθώς επίσης και να ενημερώσει την ΓΣΕΒΕΕ (τηλ. 210-3800.646 και president@gsevee.gr)
Οι κωδικοί ΚΑΔ ανά επαγγελματική δραστηριότητα οι οποίοι πρέπει να τοποθετήσουν τερματικά POS έως 27 Ιουλίου 2017 είναι οι παρακάτω:
ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας
33.12 Επισκευή μηχανημάτων
33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου
35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης
45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90 ‘Αλλα καταλύματα
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες
69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συμβουλών
71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών
85.59 ‘Αλλη εκπαίδευση πδκα
86.10 Νοσοκομειακές δραστηριότητες
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
86.90 ‘Αλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
87.90 ‘Αλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 ‘Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
(ΑΠΕ – ΜΠΕ)
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Χουντοφιλελέδες… το νέο αφήγημα

Γεμίσαμε χουντολάγνους τελευταίαΓράφει ο Δρ. Γάιος Μπάλταρ
Οι παλιές γειτονιές ποτέ δεν παύουν  να σε εκπλήσσουν. Κατέβηκα τις προάλλες για καφέ στην Φωκίωνος. Στο μπροστινό τραπέζι, ένας μεσήλικας ανέλυε σε κάτι άτυχους, «τα καλά της Χούντας«. Οι συνομιλητές του, μάλλον καλύτερα το κοινό του, αφού ποτέ δεν τους άφηνε να μιλήσουν, ασπρομάλληδες εξηντάρηδες.
Υπάρχουν αστοί, πρώην αστοί και λούμπεν μικροαστοί, που ακόμα θυμούνται με μίσος την εποχή που ήρθαν οι άπλυτοι το 81 και τρούπωσαν και αυτοί στο δημόσιο που από τον εμφύλιο και μέχρι τότε ήταν αποκλειστική νομή και κατοχή τους.
«Μα είναι δυνατόν να πιστεύετε όλη αυτήν την μπολσεβίκικη προπαγάνδα; Αν δεν είχαν σπάσει τότε τη ΜΟΜΑ στα δύο τώρα θα βλέπατε«. Και άλλες παρόμοιες μπούρδες.
Αυτοί είναι ο κόσμος στον οποίο ποντάρει να «ψαρέψει» ψήφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτούς είχε στο μυαλό του όταν δήλωνε τις προάλλες σε ξένη ιστοσελίδα ότι «η Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει. Η βία στην Ελλάδα προέρχεται αποκλειστικά από την αριστερά«.
Δεν είναι βέβαια μόνο ο Κυριάκος. Να, ο καθηγητής εξ Αμερικής, που μας ζάλισε τον έρωτα από τη αρχή της κρίσης, για το πόσο παρεξηγημένοι ήταν οι δοσίλογοι, τώρα μας λέει ότι η Χούντα, τι ήταν μωρέ; Ένα διάλειμμα ήτανΌλοι την γούσταραν, άνθισαν οι τέχνες, η οικονομία και στο τέλος μας πήγε ομαλά και στην Δημοκρατία. Λες και χρειάζεται να γίνεις καθηγητής στο Yale για να ξεφουρνίζεις τις ίδιες μπαρούφες που πετάει ο κάθε «ένας Παπαδόπουλος χρειάζεται, Γιώργαρε λείπεις«.
Πετάγεται τις προάλλες και ο άλλος ο «διανοούμενος» της Καθημερινής με το φουντωτό μαλλί και λέει «οι αριστερές κυβερνήσεις αν είναι ανάγκη πέφτουν και με άλλους τρόπους… όπως έπεσε ο Αλιέντε». Πόσο πιο απλά να ζητήσει πραξικόπημα ο άνθρωπος;
Γεμίσαμε χουντολάγνους τελευταία. Από την άλλη βέβαια μπορεί και να έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι ιδεολόγοι της δεξιάς ότι το πουλέν τους -ο Κυριάκος ντε- δεν πολυτραβάει και πρέπει να αλλάξουν το αφήγημα. Να πάνε σε πιο δραστικές λύσεις γιατί δεν τσουλάει η κατάσταση με τις εκλογές, στις οποίες, όπως έλεγε και εκείνη η ξαδέρφη του Κυριάκου, η Λυμπεράκη: «οι φτωχοί κάνουν λάθος επιλογές«.
Μέχρι τότε όμως το ΠΑΜΑΚ θα δείχνει στις δημοσκοπήσεις του ότι ο Κυριάκος έχει φτάσει το 70%. Ότι όλοι κουτσοί, στραβοί είδαν το Φως το αληθινό και βρήκαν στο γουρλομάτικο παιδί, τον Σωτήρα επί γης.
Σκέψου αναγνώστη μου, ότι μετά από τον χουντικό, πέρασε απ’ τη Φωκίωνος και ένας ρεπόρτερ του ΣΚΑΙ με μικρόφωνο και ρώταγε: «Θέλετε Κυριάκο ή να έρθει κόκκινη σκόνη από την Αίγυπτο;«. «Μα Κυριάκο, θέλει και ρώτημα; Αν είναι δυνατόν«.
Θεέ μου σκέφτηκα, θα ρίξω Κυριάκο και ας μου βγει και σε κακό, δεν πειράζει. Δεν αντέχω να βλέπω όλον αυτόν τον ακροδεξιό συρφετό να σαπίζει μέρα με την μέρα από το σαράκι της εξουσίας και της κουτάλας που έχασε… θα τρελαθούν οι καημένοι. Έχουν ήδη τρελαθεί.
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Φυγή εγκεφάλων


Πολλά λέγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για το φαινόμενο του «brain drain», δηλαδή της φυγής εγκεφάλων ή της αθρόας μετανάστευσης νέων Ελλήνων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή ειδίκευσης. Διαβάζουμε στις εφημερίδες μελέτες και στατιστικές για τη φυγή του «ανθρώπινου κεφαλαίου» της χώρας, παρακολουθούμε δραματοποιημένα ρεπορτάζ σε τηλεοπτικά δελτία, πολιτικοί χύνουν κροκοδείλια δάκρυα σε κάθε ευκαιρία. Οποιαδήποτε ακραία ή γραφική δήλωση κάποιου στοιχειωδώς αναγνωρίσιμου προσώπου σχετική με το θέμα ανακυκλώνεται για εβδομάδες από ιστοσελίδες και από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανατροφοδοτώντας τη μονίμως παρούσα οχλαγωγία σε κάθε επίπεδο του δημόσιου λόγου.
Οντως από τις απαρχές της κρίσης, πολλές δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έφυγαν προς τις χώρες της Ευρώπης, αναζητώντας καλύτερο μέλλον. Ενδεχομένως ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που σήμερα φοιτούν σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το Γυμνάσιο ώς το Πανεπιστήμιο, ζουν με το ίδιο όνειρο· της φυγής στο εξωτερικό. Υπάρχει πια η εμπεδωμένη πεποίθηση πως σε αυτόν εδώ τον τόπο η κατάσταση δεν επιτρέπει ούτε όνειρα, ούτε μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό, ούτε προσδοκίες.
Είναι, όμως, αυτή η φυγή εγκεφάλων μια καταστροφική συνέπεια της κρίσης, όπως διαλαλούν μέσα ενημέρωσης, πολιτικοί και κάθε λογής επαΐοντες; Μήπως τα προηγούμενα χρόνια της ευμάρειας, οι νέοι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τυπικά προσόντα έμεναν στη χώρα, ελπίζοντας πως η αξία τους θα εκτιμηθεί και πως θα προοδεύσουν πατώντας στα πόδια τους και στη δουλειά τους;
Βασίλευε, με λίγα λόγια, η αξιοκρατία, επιβραβεύονταν το υγιές επιχειρείν και η καινοτομία, κυριαρχούσε η διαφάνεια, λειτουργούσαν οι θεσμοί, υπήρχε πεδίο δόξας για τους εργατικούς και τους προκομμένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα;
Κάθε άλλο· η διαφθορά ήταν σχεδόν καθολική, η υγιής επιχειρηματικότητα ανέκαθεν αντιμετωπιζόταν ληστρικά από την εκάστοτε διακυβέρνηση, διαφέντευαν οι κρατικοδίαιτοι και οι κομματικοί, η επαγγελματική ανέλιξη είχε άμεση συνάφεια με τις προσωπικές γνωριμίες και τις δημόσιες σχέσεις του καθενός, τα βιογραφικά πριμοδοτούνταν αναλόγως το βουλευτικό γραφείο στο οποίο είχαν κατατεθεί, κυριαρχούσαν ο νεποτισμός και η αναξιοκρατία.
Ναι, κάποιος άξιος και αυτοδημιούργητος είχε δυνατότητες να ορθοποδήσει στη χώρα, έβλεπε όμως παντού τριγύρω τον αθέμιτο ανταγωνισμό να του κόβει τα φτερά και να του ισοπεδώνει το ηθικό. Η μετανάστευση, για πάρα πολλούς, ήταν από τότε η πρώτη επιλογή.
Κακά τα ψέματα, το brain drain στη χώρα είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από την οριστική της κατάρρευση. Απλώς μέσα στην κρίση το φαινόμενο εντάθηκε ποσοτικά και απέκτησε ένα καινούργιο, ποιοτικό χαρακτηριστικό: παλιότερα, οι ξενιτεμένοι νέοι έφευγαν με το όνειρο της παλιννόστησης. Σήμερα φεύγουν πετώντας πίσω τους μαύρη πέτρα.
Πηγή www.efsyn.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Αισιοδοξία αναλυτών για ελληνική επιστροφή στην αγορά ομολόγων

Διεθνείς οικονομικοί αναλυτές εκτιμήσεις εκτιμούν πως η Ελλάδα μπορεί να δοκιμάσει ξανά τις δυνάμεις της στην αγορά ομολόγων ώς το τέλος του τρέχοντος έτους. 
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg, μία νέα έκδοση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 φαίνεται ολοένα και πιο πιθανή. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις χρηματοπιστωτικές και επενδυτικές εταιρείες, προκειμένου να ελέγξει τις υπάρχουσες συνθήκες, με δεδομένο πως το μνημονιακό πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους. 
Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βαίνουν διαρκώς μειούμενες, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να θέτουν το ερώτημα όχι στο «εάν» αλλά στο «πότε» η χώρα θα επιστρέψει στις αγορές.   
Οι παράγοντες που δημιουργούν την προσδοκία πως η Ελλάδα θα εξετάσει φέτος -και για πρώτη φορά από το 2014- την έξοδο στην αγορά ομολόγων, συμπεριλαμβάνουν το επιτυχές κλείσιμο της β' αξιολόγησης, τα βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία καθώς και την υπόσχεση στήριξης από πλευράς των δανειστών της. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως οι επενδυτές θα αντιμετωπίσουν θετικά μία νέα ελληνική έκδοση, αν κι η χώρα δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Οι αναλυτές αναμένουν την ελληνική κίνηση

«Είμαστε αισιόδοξοι για την Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο, ή σχεδόν», δηλώνει ο Μαρκ Ντάουντινγκ, υψηλόβαθμο στέλεχος και διαχειριστής κεφαλαίων στην BlueBay Asset Management στο Λονδίνο, που έχει στην κατοχή της κάποια μακροπρόθεσμα ελληνικά ομόλογα. «Έχουμε επίσης σχηματίσει την άποψη ότι οι δανειστές διατηρούν τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν την Ελλάδα. Είμαι αρκετά βέβαιος ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στην αγορά το δεύτερο εξάμηνο του έτους».
«Η ελληνική συμφωνία, η προοπτική της ποσοτικής χαλάρωσης και της ελάφρυνσης χρέους, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών και η νέα ισχυρή ευρωπαϊκή ενότητα, όλα λένε ότι πρέπει να έχεις ελληνικά ομόλογα», δήλωσε ο Μαρκ Νας, επικεφαλής του τμήματος ομολόγων στην Old Mutual Global Investors στο Λονδίνο, ο οποίος αγόρασε 15ετή ελληνικά ομόλογα μετά τη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές εκλογές τον Μάιο.
Επενδυτές όπως ο Νας και ο Ντάουντινγκ λένε ότι οι αγορές θα ενδιαφερθούν για πενταετείς τίτλους εάν οι αποδόσεις είναι μεταξύ 4% και 5%. Σύμφωνα με τον Γιώργο Ζώη, επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στη Mint Partners στο Λονδίνο, θα μπορούσε κανείς να περιμένει λογικά την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές έως τα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου.
Αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει ζήτηση για τα ελληνικά ομόλογα είναι η αναζήτηση αποδόσεων σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σημειώνει το Bloomberg. Ενώ μεγάλο μέρος της ευρωζώνης πληρώνει λιγότερο από 2% για ομόλογα διάρκειας 10 ετών ή μεγαλύτερης, η απόδοση των ελληνικών αξιόγραφων βρίσκεται γύρω στο 5,3%.
«Κάποιοι επενδυτές ίσως να ανησυχούν για το ελληνικό χρέος, αλλά η ζήτηση για αποδόσεις παραμερίζει την ανησυχία», δήλωσε ο Σέρεν Μερχ, επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος στην Danske Bank A/S στην Κοπεγχάγη. Σύμφωνα με τον Νικόλαο Πανδή, στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς, μια «πιθανόν βιώσιμη λύση για την Ελλάδα» θα ήταν η έκδοση «ενός 5ετούς ομολόγου με την (ταυτόχρονη) ανταλλαγή τίτλων που λήγουν το 2019 με κουπόνι 4,75%». «Μια τέτοια έκδοση, εάν γινόταν στα τρέχοντα επίπεδα του 4%, θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών και δεν θα δημιουργούσε επιπλέον κόστος εξυπηρέτησης χρέους».
Ο Μερς της Danske Bank εκτιμά επίσης ότι η Ελλάδα πιθανόν θα προχωρήσει σε έκδοση 5ετούς ομολόγου με απόδοση 4-5%. Ο Ντάουντινγκ της BlueBay δήλωσε ότι θα τον ενδιέφεραν νέα πενταετή ομόλογα με απόδοση κοντά στο 5% ή 10ετή κοντά στο 6%, ενώ ο Νας δήλωσε ότι η αγορά θα έβρισκε «ελκυστικά» 10ετή ομόλογα γύρω στο 5% ή πενταετείς τίτλους γύρω στο 4,5%.
Με πληροφορίες από Bloomberg, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή www.efsyn.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Σήμερα οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών

Πανελλαδικές εξετάσειςφωτογραφία αρχείου | PHASMA/Γ.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα  http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Το υπουργείο σημειώνει ότι από την Πέμπτη 6 Ιουλίου και μετά, όλοι οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Διευθύνσεων Λέσβου και Χίου που συμμετέχουν στις υπολειπόμενες εξετάσεις, δεν θα ανακοινωθούν οι βαθμοί την Παρασκευή, αλλά το συντομότερο δυνατόν.
Πηγή www.efsyn.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Εισαγγελική έρευνα για καταγγελίες που εμπλέκουν τον Σημίτη σε «μίζες» για το C4I


Ποινική έρευνα ξεκίνησε η Εισαγγελία Διαφθοράς με αφορμή τους ισχυρισμούς πρώην κορυφαίου στελέχους γαλλικής εταιρείας αμυντικών συστημάτων, ο οποίος άφησε υπόνοιες ότι για την σύμβαση που αφορούσε την ασφάλεια των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 «χρηματίστηκε ακόμη και ο τότε πρωθυπουργός» Κώστας Σημίτης.
Μετά από παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, οι εισαγγελείς Διαφθοράς έχουν σχηματίσει δικογραφία με αντικείμενο όσα φέρεται να ισχυρίστηκε και μάλιστα εδώ και δέκα χρόνια, ο πρώην πρόεδρος της γαλλικής εταιρείας Thales Engineering & Consulting, η οποία το 2003 είχε αναλάβει το έργο του εκσυγχρονισμού 6 φρεγατών τύπου Standard του Πολεμικού Ναυτικού. Ο άλλοτε επικεφαλής της εταιρείας, σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, φέρεται να υποστήριξε ενώπιον των αρχών της πατρίδας του, ότι η THALES ουσιαστικά έχασε στο διαγωνισμό για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (C4I) γιατί η αμερικανική εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε το έργο, δωροδόκησε σε… ανώτατο επίπεδο την τότε κυβέρνηση Σημίτη.
Μάλιστα το εν λόγω κορυφαίο στέλεχος της THALES, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ισχυρίστηκε σε Γάλλους εισαγγελείς ότι ο Έλληνας πρόεδρος της Thales International Greece, κατά την επίμαχη περίοδο, του είχε αναφέρει ότι το έργο της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων το έχασαν γιατί «δωροδόκησαν χαμηλά». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρώην επικεφαλής της THALES υποστηρίζει ότι η ακριβής φράση του προέδρου του ελληνικού τμήματος της εταιρείας ήταν: «Χάσαμε την αγορά αυτή επειδή δωροδοκήσαμε χαμηλά, ενώ οι Αμερικανοί στόχευσαν τον υπουργό Εσωτερικών και τον πρωθυπουργό». Στην κατάθεση αυτή ο Γάλλος φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι η αμερικανική Saic -που τελικώς ανέλαβε το C4I- υποστηριζόταν από τον τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι.
Η επίμαχη κατάθεση φαίνεται να ήταν στη διάθεση της Δικαιοσύνης από το 2006, όταν και είχε αποσταλεί μαζί με άλλα έγγραφα σε αίτημα δικαστικής συνδρομής που είχαν υποβάλει οι γαλλικές αρχές στην Ελλάδα, στο πλαίσιο έρευνας που έκαναν για πρακτικές διαφθοράς από την THALES. Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν είχε αξιολογηθεί επαρκώς μέχρι πριν λίγο καιρό οπότε, με αφορμή δημοσιεύματα, η κ. Δημητρίου έδωσε εντολή να ερευνηθεί η βασιμότητα όσων διαλαμβάνονται στον φάκελο αυτό.
Ο άλλοτε επικεφαλής της γαλλικής εταιρείας στην επίμαχη κατάθεση του, είχε αναφερθεί ευθέως και σε χρηματισμούς που έλαβαν χώρα και για τη σύμβαση σχετικά με τις φρεγάτες. Η σύμβαση τιμήματος περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ με κύριο ανάδοχο τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ και κύριο υποκατασκευαστή την εταιρεία THALES NEDERLAND B.V., υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2003 από τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννο Παπαντωνίου μετά από έγκριση του ΚΥΣΕΑ. Ο Γάλλος φαίνεται να έχει υποστηρίξει ότι ο πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της THALES του είπε ότι για την σύμβαση για τις φρεγάτες «έπρεπε να δώσουμε μια προμήθεια 7%-10% για τον Έλληνα υπουργό Άμυνας».
Να σημειωθεί ότι οι Εισαγγελείς Διαφθοράς είχαν διενεργήσει έφοδο σε χώρο του Έλληνα επικεφαλής της THALES Greece και είχαν κατασχέσει ηλεκτρονικά στοιχεία και έγγραφα.

 Πηγή www.altsantiri.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Δημήτρης Σούλτας: Αμαρτωλοί και δορυφόροι*** Με νέα ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος ζητά να απαγορευτεί το τραγούδι “Του αγοριού απέναντι” καθώς απέναντι μας βρίσκεται μουσουλμανικό κράτος και είναι μια σαφής παρότρυνση αγάπης προς τον Μωάμεθ.

*** Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, από την άλλη, απέλυσε τον οδηγό του γιατί χώρισε. Καταπληκτική ιδέα. Θα πρέπει να τη μοιραστεί με τους δανειστές που ψάχνουν πάντα ένα καλό επιχείρημα για τις ομαδικές απολύσεις.

*** Με 270.000 το χρόνο αμείβεται η διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου, που διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία. Λογικός μισθός αν σκεφτούμε ότι ο χώρος των golden girls μαστίζεται από πρωτοφανή ανεργία.

**** Φλογερές καταγγελίες νεοδημοκρατών που μας αποκαλύπτουν ότι ο δορυφόρος HellasSat δεν είναι ελληνικός, αλλά αραβικών συμφερόντων. Όντως αυτό συμβαίνει. Το 2013 ο γνωστός αριστερός πολιτικός, Αντώνης Σαμαράς τον πούλησε τους Άραβες.

*** Οι αστυνομικοί υπάλληλοι μετά την απαγόρευση της συγκέντρωσης τους στα Εξάρχεια δηλώνουν ότι θα επανέλθουν, με νέα πιο μαχητικά αιτήματα, όπως το ανοίξει Everest στην πλατεία Εξαρχείων.

*** Η απόφαση ΣτΕ για τη μη παράταση στις φορολογικές απαιτήσεις δίνει την χρυσή ευκαιρία να μην ασχολούνται οι φορολογικές αρχές πλέον με τους σκληρά δοκιμαζόμενους επιχειρηματίες που έτυχε να βρεθούν σε κάποια λίστα αλλά με την πραγματική πληγή, τους καστανάδες και τους παράνομους πωλητές μαϊντανού (του κανονικού, όχι του τηλεοπτικού).

Πηγή www.altsantiri.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η επόμενη πετυχημένη ιστορία»

Κλάους Ρέγκλινγκ, Ευκλείδης ΤσακαλώτοςΕUROKINISSI
«Δεν υπάρχει πια μοντέλο ανάπτυξης με ελλείμματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κλ. Ρέγκλινγκ και έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων, στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και στη λειτουργικότητα του Ταμείου για τις αποκρατικοποιήσεις.
Εάν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, συμπλήρωσε, είναι εφικτή η έξοδος στις αγορές πριν από το τέλος του προγράμματος -στο τέλος του 2017 ή στις αρχές του 2018- καθώς η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα νέο success story.
Σχετικά με την ανάπτυξη, ο κ. Ρέγκλινγκ σημείωσε ότι «όλα εξαρτώνται από τις πολιτικές. Με σωστές πολιτικές η ανάπτυξη μπορεί να είναι υψηλότερη των προβλέψεων».
Έφερε ως πρόβλημα τους δημογραφικούς παράγοντες (μείωση γεννήσεων, γήρανση πληθυσμού), αλλά επισήμανε πως «όταν η κατάσταση βελτιωθεί, όταν ενισχυθεί η ανάκαμψη που βλέπουμε τώρα, αυτοί που έφυγαν στο εξωτερικό μπορεί να επιστρέψουν και αυτό θα είναι θετικό για την ανάπτυξη».
Σχετικά με τη β' αξιολόγηση, ο επικεφαλής του ESM δήλωσε ότι παρότι και αυτή ολοκληρώθηκε «πολύ μετά από το προγραμματισμένο», αξίζουν συγχαρητήρια «στους Έλληνες πολίτες και στις ελληνικές αρχές» γι' αυτά που πέτυχαν.
Πάντως, κάνοντας μια αναδρομή, ανέφερε ότι η Ελλάδα είχε βγει στις αγορές και το 2014 «πριν από την ατυχή αναστροφή των μεταρρυθμίσεων στην αρχή του 2015, η οποία καθυστέρησε την ανάκαμψη της χώρας για αρκετά χρόνια και κόστισε πολλά δισεκατομμύρια».
Την επόμενη βδομάδα -είπε ο επικεφαλής του ESM- ο Μηχανισμός αναμένεται να εκταμιεύσει ποσό 7,7 δισ. ευρώ από τα 8,5 δισ. ευρώ της δόσης που αποφασίστηκε στο Eurogroup.

Τσακαλώτος: Μπορούμε και χωρίς QE στις αγορές

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι οι εντυπώσεις από την εξέλιξη των στοιχείων της οικονομίας είναι εντυπωσιακές, ωστόσο λείπουν οι ιδιωτικές επενδύσεις και πρόσθεσε πως αυτό το κομμάτι του παζλ που λείπει θα συμπληρωθεί όπως με σαφήνεια προέκυψε από την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
Αναφερόμενος στην πρόσβαση στις αγορές, ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε πως «αυτό μπορεί να γίνει με ή χωρίς το QE». καθώς «αυτήν τη φορά το QE έχει συμβολική αξία και δεν θα την τοποθετούσα πολύ υψηλά».
Συμπλήρωσε, δε, πως «δεν θα υπάρχουν πολλά ελληνικά ομόλογα για να αγοραστούν (από την ΕΚΤ), θα ήταν καλό για τις τράπεζες αλλά δεν το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι χρήσιμο, σημαντικό, αλλά συμβολικό περισσότερο».
Είπε επίσης ότι «δεν θέλουμε να πάμε υπερβολικά γρήγορα, αλλά θέλουμε οι αγορές να ξέρουν ότι έχουμε στρατηγική που θα οδηγήσει σε 2-3-4 εξόδους», τοποθετώντας χρονικά τις κινήσεις σε βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. «Πολύ γρήγορα οι αγορές θα πάρουν τα σημάδια για το τι είναι πιθανόν να συμβεί. Και η πρόσβαση διευκολύνει την ΕΚΤ να δώσει νομισματική διευκόλυνση ή QE», συμπλήρωσε.
Σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια, ο υπουργός ανέφερε πως «το 3,5% του ΑΕΠ είναι πολύ υψηλό, δεν ήταν επιλογή μας. Το 2% του ΑΕΠ είναι κοντά ή λίγο καλύτερα από αυτό που αναμέναμε, είναι στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».
Ο κ. Τσακαλώτος δήλωσε ότι «υπάρχουν στοιχεία για να στήσουμε μια καλή ιστορία επιτυχίας (success story) για την Ελλάδα» και χαρακτήρισε «λίγο περίεργη» τη θέση του ΔΝΤ για ανάπτυξη μόλις 1% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
«Έχουν εμπλακεί σε όλο το πρόγραμμα. Γιατί τα έκαναν όλα αυτά, όταν προβλέπουν 1% μακροπρόθεσμα; Δεν έχουν εμπιστοσύνη στις δικές τους θέσεις ή προτάσεις;», είπε χαρακτηριστικά.
Ανέφερε πως στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική «έχουμε ρίξει μεγάλο βάρος στη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 3,5 δισ. ευρώ. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, γιατί οι θεσμοί στους δημοσιονομικούς στόχους δεν προσμετρούν τα μη παραμετρικά νέα».
Πρόσθεσε ότι «μεσοπρόθεσμα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη είναι βιώσιμη και η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση χωρίς να επιστρέψουμε στο 2008».
Πηγή www.efsyn.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

«Εξάρχεια Ελλήνων Αστυνομικών» – Η συγκέντρωση της ΕΛΑΣ που απέτυχε πριν καν πραγματοποιηθεί
του Αντώνη Ρηγόπουλου
«Ρε Μπαλούρδο, καλά τα σάντουϊτς, οι τυρόπιτες και τα φρέντο στα 24ωρα φαστφουντάδικα, αλλά έχω πεθυμήσει ένα σουβλάκι από τον Κάβουρα στα Εξάρχεια και φτηνή μπυρίτσα απ’ το Μπυράδικο!». Κάπως έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες που ελέγχονται ως ανακριβείς, «έπεσε» η ιδέα για τη συγκέντρωση των αστυνομικών στην πλατεία Εξαρχείων που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη, με θέμα «Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις».
Λίγες ημέρες αργότερα, τα δελτία τύπου εστάλησαν, η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου, και ξεκίνησε μια θερμή συζήτηση ανάμεσα σε κόμματα, φορείς και πολίτες σχετικά με το αν αυτή η συγκέντρωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Αν και η ΠΟΑΣΥ έλαβε τις σιωπηρές ευχές της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την άδεια του – πάντα πρόθυμου – δημάρχου Αθηναίων, τελικά η συνδικαλιστική οργάνωση των αστυνομικών δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως από το υπουργείο για να πραγματοποιήσει τη συγκέντρωση που θα μπορούσε να «κλέψει» το βραβείο Καλύτερης Σουρεαλιστικής Συγκέντρωσης της Δεκαετίας από τους πρωτοπόρους «Παραιτηθείτε vol.1» (το sequel «Παραιτηθείτε vol.2» είναι σαφώς εκτός συναγωνισμού).
Η αρχική ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ (14/6) κάνει λόγο για «τυφλά φαινόμενα βίας […] που τείνουν να γίνουν θεσμοποιημένη πραγματικότητα με την ανοχή της επίσημης πολιτείας» και καλεί στη συγκέντρωση πολιτικά κόμματα, φορείς και ενώσεις πολιτών «για να αναδειχθούν οι πτυχές του προβλήματος και να κατατεθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την επίλυσή τους».
Σε επόμενη ανακοίνωσή τους ωστόσο (26/6), οι συνδικαλιστές αστυνομικοί με πολύ πιο επιθετικό ύφος απαιτούν την παρουσία των κομμάτων και των φορέων. «Οφείλουμε τούτη την κρίσιμη ώρα της μάχης να φανούμε αντάξιοι των περιστάσεων. Εμείς απλώσαμε το χέρι. O δρόμος άνοιξε. Ο ιστορικός θα καταγράψει τους απόντες. Περνάμε από τη θεωρία στην πράξη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Μάλλον η – στα όρια της αλαζονείας – εκτίμηση ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα ασχολούνταν με τις εκδηλώσεις της ηγεσίας της ΠΟΑΣΥ, ήταν αυτή που έδωσε την αφορμή στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα να καλέσει την ΠΟΑΣΥ να «ξεκαβαλήσει το καλάμι».

17/11/2016. Το άγαλμα των «Τριών Ερώτων» στην πλατεία Εξαρχείων «στολίζεται» με αστυνομικά κράνη και ασπίδες που απέσπασαν νεαροί κατά τη διάρκεια συγκρούσεων

Αφήνοντας στην άκρη (όσο γίνεται) τις ειρωνείες, οφείλουμε να εξετάσουμε ψύχραιμα το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχουν το δικαίωμα να συγκεντρωθούν στα Εξάρχεια οι Αστυνομικοί; Δικαιούνται να τους «αποτρέπουν» οι συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή;
Οι απαντήσεις δεν είναι ούτε απλές, ούτε μονοδιάστατες.
Οι αστυνομικοί ως εργαζόμενοι, έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν και να διεκδικούν τα αιτήματά τους, καθώς τα εισοδήματά τους και η ποιότητα ζωής τους έχουν καταρρακωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως ακριβώς συνέβη και σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Έχουν επίσης κάθε δικαίωμα να συγκεντρώνονται και να συζητούν τα θέματα που αφορούν τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία.
Είναι εύκολα αντιληπτό ωστόσο, ότι η συγκέντρωση της ηγεσίας της ΠΟΑΣΥ, παρά το γεγονός ότι έχει τίτλο που εύκολα θα μπορούσε να είναι και όνομα δημοτικής παράταξης («Ανοιχτές και Ελεύθερες Πόλεις») δεν έχει καμία τέτοια στόχευση.
Αντιθέτως, εκμεταλλευόμενη τον αναβρασμό που θα δημιουργούσε στα ΜΜΕ το οξύμωρο των αστυνομικών να διαδηλώνουν στα Εξάρχεια, η ΠΟΑΣΥ επιχειρεί να ωραιοποιήσει τον ρόλο της Αστυνομίας. Να κρύψει κάτω από το χαλί των εντυπώσεων το γεγονός ότι ο ρόλος της αστυνομίας, είναι μεταξύ άλλων να καταστέλλει κάθε πράξη αντίστασης των εργαζόμενων ενάντια στα μέτρα που τους καταδικάζουν στη φτώχεια, κάθε απεργία, κάθε δυναμική κινητοποίηση που αμφισβητεί στη ρίζα του το σημερινό σύστημα. Να νομιμοποιήσει μέσα από τις θέσεις περί «τυφλών φαινομένων βίας, που στρέφονται κατά πολιτών αλλά και Αστυνομικών», την κρατική καταστολή.
Παράλληλα, βεβαίως, η ηγεσία της ΠΟΑΣΥ «τζογάρει» παίζοντας το μικροκομματικό παιχνίδι επιρροής ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση.
Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των Εξαρχείων, αυτή καθ’ αυτή, θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο τι συμβολίζουν τα Εξάρχεια στη συνείδηση μεγάλου μέρους του κόσμου και στο καθεστώς που επικρατεί σήμερα στην περιοχή.
Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι σε μεγάλο μέρος των Εξαρχείων γίνεται εμπόριο ναρκωτικών, παρά τις έντονες προσπάθειες κατοίκων και συλλογικοτήτων της περιοχής να το αντιπαλέψουν, όπως συμβαίνει και σε πολλές ακόμη περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου ζουν τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.
Η ηγεσία της ΠΟΑΣΥ επιχειρεί μέσα από αυτή τη συγκέντρωση να αντιπαλέψει αυτά τα προβλήματα; Ή προσπαθεί μέσα από ξεπερασμένα ιδεολογήματα όπως ότι η ίδια είναι «θεματοφύλακας αρχών και αξιών της Δικαιοσύνης, της Ισότητας και της Δημοκρατίας και με θέσεις σταθερά απέναντι σε κάθε μορφή βίας και αυταρχισμού», να αποπροσανατολίσει τόσο τους ίδιους τους αστυνομικούς από την ανάγκη να συνδέσουν τα εργασιακά τους αιτήματα με εκείνα των υπόλοιπων εργαζομένων, όσο και να προκαλέσει τους εργαζόμενους που έχουν βιώσει στο πετσί τους την αστυνομική βία και αυταρχισμό, κάθε φορά που επιχειρούν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε μνημονιακές πολιτικές και στην εργοδοτική τρομοκρατία;
Η ΠΟΑΣΥ έχει πλήρη γνώση του συμβολισμού της περιοχής των Εξαρχείων στη συνείδηση των Αθηναίων και είναι σαφές ότι η στόχευσή της δεν είναι να λύσει υπαρκτά προβλήματα εγκληματικότητας, αλλά να προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το λεγόμενο «άβατο» των Εξαρχείων και άλλους αστικούς μύθους που συντηρούν τα ΜΜΕ για γεμίζουν τον τηλεοπτικό χρόνο.
Άλλωστε, μια βόλτα στα Εξάρχεια, θα έπειθε τον καθένα ότι η αστυνομία έχει πρόσβαση στην περιοχή, την οποία και χρησιμοποιεί συστηματικά. Μια βόλτα στο Ζεφύρι, την Αυλίζα και στο Μενίδι όμως, μπορεί εύκολα να πείσει για το αντίθετο.
Από την άλλη πλευρά η προαναγγελία της συγκέντρωσης έδωσε την αφορμή για ακόμα μία απαγόρευση διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, μια ενέργεια εξ’ ορισμού κατασταλτική.
Ταυτόχρονα, οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, «πατώντας» στην απαγόρευση, βρήκαν την ευκαιρία μέσω της «ειδησεογραφικής» τους ιστοσελίδας να αναπαράγουν τα συνηθισμένα τους μυθεύματα και να επιχειρήσουν να «ψαρέψουν» ακόμα μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική στήριξη από τους αστυνομικούς υπαλλήλους.
Πηγή www.altsantiri.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Τελικά, τι τρέχει με τις μέλισσες;

ΜέλισσαDreamstime

Ανεπαρκή είναι τα στοιχεία που αφορούν την υγεία και συνεπώς το μέλλον των μελισσών στον πλανήτη, σύμφωνα με Ευρωπαίους επιστήμονες. Σε πρόσφατο συνέδριο στις Βρυξέλλες, ειδικοί από όλη την Ευρώπη, τόνισαν ότι οι κίνδυνοι που τις απειλούν -μαζί και το συνολικό οικοσύστημα- είναι πολύ μεγάλοι, ωστόσο τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουμε είναι από ασαφή έως αντιφατικά.
Στόχος του συνεδρίου, η δημιουργία μιας Ένωσης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) που θα μελετήσει συντονισμένα το φαινόμενο, που θα μπορούσε να έχει τεράστιες συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη.
Οι μέλισσες είναι το έντομο γονιμοποιητιής, που λειτουργεί ουσιαστικά ώς το αρσενικό είδος για πολλά φυτά. Μέσω των τριχών που καλύπτουν το σώμα τους, μεταφέρουν τη γύρη από τα αρσενικά φυτά στα θηλυκά, που συνήθως είναι απομακρυσμένα.
Για παράδειγμα, για τη γονιμοποίηση της φράουλας, χρειάζονται τουλάχιστον 21 επισκέψεις από μέλισσες ώστε να γίνουν και μεγάλες και νόστιμες.
Αν και οι μέλισσες δεν είναι το μοναδικό έντομο γονιμοποιητής, είναι αυτό που αποκλειστικά μπορεί να γονιμοποιήσει το φυτό αλφάλφα, τις αμυγδαλιές, τα αγγούρια και τις φράουλες.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανησυχία για το μέλλον των μελισσών είναι πολύ μεγάλη, καθώς ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι μελέτες που επισημαίνουν ότι ο πληθυσμός των μελισσών διαρκώς μειώνεται και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και να εξαφανιστούν.
Οι απειλές είναι πολλές: η καταστροφή του ενδιαιτήματός τους, η κατάχρηση των εντομοκτόνων και των παρασιτοκτόνων, η εισβολή τη ς ασιατικής σφήκας που επιτίθεται τις κυψέλες, η κλιματική αλλαγή κ.ά.
Ωστόσο, όπως επισήμαναν οι επιστήμονες, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η έλλειψη στοιχείων και δεδομένων.
Σύμφωνα με τον κτηνίατρο Σάιμον Μουρ, από το Κολέγιο του Πανεπιστημίου τους Δουβλίνου, «στόχος των επιστημόνων είναι να συγκεντρώσουμε τους μελισσοκόμους, τους αγρότες, τη βιομηχανία, τους επιστήμονες, τους ειδικούς στην εξάλειψη των κινδύνων, τους πολίτες και τους πολιτικούς, ώστε να βρούμε τρόπους να μελετήσουμε το φαινόμενο και να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για την αντιμετώπισή του».
Το μήνυμα του συνεδρίου ήταν σαφές: να ξεπεραστεί η σύγκρουση συμφερόντων που σοβεί ναάμεσα στις παραπάνω κατηγορίες, να αναλυθούν τα στοιχεία και να τα μοιραστούν όλοι, ώστε να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα.
Όπως σημειώνεται, δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο των «μελισσοκόμων του σαββατοκύριακου». Των ερασιστεχνών δηλαδή, που πολλές φορές προκαλούν βλάβη, διότι εφαρμόζουν με λάθος τρόπο τις οδηγίες συντήρησης των κεψελλών, φροντίδας των εντόμων και καταλήγουν να βλάπτουν ολόκληρο το είδος.
Σύμφωνα με τον Λάζλο Κούστερ, από τη Γενική Διεύθυνση για την Ασφάλεια των Τροφίμων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόκληση είναι πραγματικά μεγάλη.
Έπειτα από μελέτη για τη θνησιμότητα των αποικιών μελισσών (Πρόγραμμα Epilobee) σε 17 χώρες της Ε.Ε. διαπιστώθηκε ότι ένώ μελετήθηκαν 176.860 αποικίες, η έρευνα δεν έγινε με εναρμονισμένο τρόπο, ενώ τα στοιχεία που εξήχθησαν ήταν ανεπαρκή.
Τον χειμώνα 2013-2014 η θνησιμότητα των μελισσών έφτασε το 5% στην Ισπανία, το 14% στη Γαλλία και το 15% στη Σουηδία. Ένα χρόνο πριν, και με έναν πολύ κρύο χειμώνα, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 10%, 14% και 29%.
Αν και όπως λένε τα ποσοστά αυτά δεν είναι τόσο ανησυχητικά όσο αντίστοιχα που παρουσιάζουν οικολογικές οργανώσεις, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι είναι και σωστά.
Σύμφωνα με τον βιολόγο και επιστήμονα της πληροφορικής Άθρουρ Τόμας Απο το Ινστιτούτο Ίντερνετ της Οξφόρδης, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι απλώς ανεπαρκή, είναι ελάχιστα και αντικρουόμενα.
Η πλειονότητα των ερευνών που υπάρχουν έχουν περιορισμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και εξετάζουν έναν ή δύο το πολύ παράγοντες κινδύνου. Επίσης, δενε ξετάζουν τη διάδραση ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου.
Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρασ την άλλη, ωστόσο πρέπει να δράσουν το ταχύτερο.
«Δεν πρόκειται να φτιάξουμε ένα Google-Μέλισσα, που θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο», λέει η Πορτογαλίδα κτηνίατρος Άνα Αλφόνσο, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν «ιδανικό».
Πηγή: El PAis,www.efsyn.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »

Τα «Κυκλαδονήσια» του Μανώλη Γλέζου

Μανώλης Γλέζος EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Ηρωας της Εθνικής Αντίστασης, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός, ο Μανώλης Γλέζος είναι ηγετική προσωπικότητα.
Χθες βράδυ ωστόσο ξεδιπλώθηκε μια άλλη πλευρά του, άγνωστη στο πλατύ κοινό, του ποιητή, που τον συνοδεύει όλη τη ζωή του.
Η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών και οι εκδόσεις Gutenberg παρουσίασαν στη Στοά του Βιβλίου την ποιητική συλλογή του «Στα Κυκλαδονήσια Η Αίσθηση στο Φως Στιχουργεί», την οποία αφιερώνει στην αδελφή του Βασιλική Δημητροκάλλη, ενώ τον τίτλο έδωσε η γυναίκα του Γεωργία Αργυροπούλου.
Κι εκεί περικλείονται 120 ποιήματα γραμμένα σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του.
Ποιήματα αγωνιστικά, λυρικά, προσωπικά, τρυφερά, χωρισμένα σε ενότητες για κάθε Κυκλαδονήσι και αφιερωμένα σε αγωνιστές, εξόριστους, ποιητές, αδιακοχαμένους, από τον αδελφό του Νίκο, τον Σπύρο Μουστακλή, τον Νικηφόρο Μανδηλαρά μέχρι τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, τον Παύλο Φύσσα, όλους τους εξόριστους σύγχρονους μάρτυρες.
Τα 53 γράφτηκαν από το 1949 έως το 2013 και δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά και βιβλία ενώ τα υπόλοιπα 67 από το καλοκαίρι του 2014 έως τις αρχές του 2015.
«Ενας τόμος κυκλαδίτικης πατριδογνωσίας φτιαγμένος από χρώμα», όπως είπε η συντοπίτισσά του Τασία Δεουδέ που παρουσίασε με υποδειγματικό τρόπο τη συλλογή την οποία χαρακτήρισε «μια ομηρικού τύπου ελεγεία. Μια αγκαλιά κυκλαδίτικη με κέντρο τον Μανώλη και ακτίνα το φως της ποίησής του».
Ενώ ο Στέφανος Ψαρράς, διδάκτωρ του ΕΚΠΑ, ανέφερε:
«Κατάλαβα τις ποιητικές ρίζες του Μανώλη Γλέζου το 1993, όταν τον προσκάλεσα να μιλήσει για την Αντίσταση στο Κολλέγιο Αθηνών.
Επί 2 ώρες 800 μαθητές και οι καθηγητές τους άκουγαν τον ζωντανό φορτισμένο λόγο του.
Στα ποιήματά του υπάρχει η μεστή ωριμότητα που προϋποθέτει βαθιά γνώση του Ομήρου, του Παλαμά, του Σικελιανού, του Λειβαδίτη, του Ρίτσου...
Ολοι οι συγκρατούμενοί του έγραφαν ποιήματα σ’ ένα πνεύμα συνολικής αντίστασης. Και εκείνος στην εξορία έγραψε τα πιο άρτια ποιήματά του».
Ο Μανώλης Γλέζος έγραψε το πρώτο ποίημα σε ηλικία 15 ετών, αλλά «όταν το έδειξα στον πατριό μου εκείνος έγινε έξαλλος και μου απαγόρευσε να ξαναγράψω. Κι εγώ επειδή τον εκτιμούσα άκουσα την προτροπή του και δεν ξαναέγραψα μέχρι την παραμονή της εκτέλεσης το 1949» θυμήθηκε ο Μανώλης Γλέζος, που αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης συγκινήθηκε από τις εξαιρετικές αναγνώσεις των ηθοποιών που συμμετείχαν, όπως και όλο το ακροατήριο στις δύο κατάμεστες αίθουσες της Στοάς του Βιβλίου.
«Σε παρέσυρε ο τίτλος, αγαπητέ αναγνώστη. Να ξεφύγεις ήθελες με μιαν εκδρομή στα Κυκλαδονήσια κι ήρθες ανίδεος για την τρικυμία που σε βρήκε. Λαχταρούσες οράματα και μύθους, ηρεμία και ησυχία. Σε πότισα με το φαρμάκι του πόνου. Οταν οι βολές του θανάτου θερίζουν τα νιάτα, όλοι μένουν άλαλοι, τα σήμαντρα ηχούν και οι εκτελεσμένοι φωνάζουν, κραυγάζουν “όχι άλλο αίμα, το δικό μας ας είναι το στερνό”... Τώρα που ξημερώνει κι οι μυροφόρες έρχονται ν’ απαλύνουν τον πόνο, προβάλλει μέσ’ απ’ τα σύννεφα ο νήλιος. Να τα όλα τα νησιά, που, κι αν τα πνίξει η θάλασσα, πάλι θα μείνουν στην ιστορία, γεννήτορες πολιτισμού», γράφει ο Μανώλης Γλέζος στον επίλογο της έκδοσης.
Και όπως εύστοχα είπε ο Μανώλης Μαρμαράς από την Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, «...αλλά και το κατέβασμα της γερμανικής σημαίας από την Ακρόπολη εκτός από πράξη ηρωική ήταν και πράξη ποιητική».
Τα ποιήματα διάβασαν οι ηθοποιοί: Αμαλία Αρσένη, Εύα Κοτανίδη, Γιώργος Κοτανίδης, Στέφανος Ληναίος, Κερασία Σαμαρά, Ελλη Φωτίου.
Πηγή www.efsyn.gr
Διαβαστε περισσοτερα............. »